Bilder/video

Enligt upphovsrätten får du inte sprida andras bilder utan att ha upphovsmannens tillstånd. De bilder vi publicerar på aktuell hemsida är i uteslutande del tagna av teamet själva eller närstående. Finns det andra bilder utöver våra egna så har vi tagit dessa från Google och anger på bilden vem som skapat bilden. Önskar någon som äger bilden att den skall tas bort så gör vi givetvis det per omgående. Önskar någon använda sig av våra är det okey så länge ni anger att de tillhör Fillebaxter då vi tror på samklang inom Svensk Motorsport.

När det gäller videos är dessa länkade mot Youtube.

Videogalleriet kommer efter bildgalleriet!